S-Boost - prasy krawędziowe RICO jeszcze szybsze

RICO | Budujemy zaufanie

 

 

 

 

 

 

 

S-boost opcjonalne przyspieszenie pras krawędziowych

 

INFORMACJE:

Głównym celem dzisiejszych przedsiębiorstw jest zwiększenie produktywności, co przekłada się na realne zwiększenie dochodu firmy. Z tego powodu RICO ciągle wprowadza innowacyjne rozwiązania w swoich maszynach, osiągając najlepsze wyniki na rynku. S-Boost to rozwiązanie stosowane w prasach krawędziowych, pozwalające nam oferować prędkości dojazdowe i powrotne belki górnej na najwyższym dostępnym poziomie.

Poniżej przedstawiamy prędkości pracy przykładej prasy krawędziowej PRCN 2070 bez i z systemem S-Boost

 

 

przykładowy typ

PRCN 2070

prędkość dojazdowa prędkość powrotna

Standardowa prędkość

190 mm/s 130 mm/s

prędkość z systemem

S-Boost

220 mm/s 220 mm/s

 

 

 

  OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
  Wyliczono dla przykładowego skoku belki : 300 mm
                            PRĘDKOŚCI (mm/s) CZAS (s)

CZAS

SUMA

  dojazdowa powrotna dojazdowa powrotna
Standard 190 130 1,58 2,31 3,89
S-Boost 220 220 1,40 1,73 3,13
Różnica     0,18 0,58 0,76

 

 

 Szacunkowe oszczędności (praca na jedną zmianę)   

   ILOŚĆ GIĘĆ    OSZCZĘDNOŚCI
  Dziennie 1200               912 s
  Miesięcznie 26400            20 064 s
  Rocznie 290400    220 704 s czyli 61 h
 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny

 

 

 

rico-maszyny.pl 

 

wstecz