OPROGRAMOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESU PRODUKCJI

 

Optymalizacja procesu produkcji jest jednym z najważniejszych aspektów, który pozwoli Twojej firmie na zwiększenie zysków poprzez zmniejszenie kosztów i  jednoczesne zwiększenie mocy produkcyjnych. Ten cel można osiagnąć poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania, dzięki któremu można generować programy gięcia w biurze konstrukcyjnym a następnie przenosić je do prasy krawędziowej RICO do realnego zastsowania.  

 

Oprogramowanie do zarządzania produkcją RICO BENDOprogramowanie offline pozwala również konstruktorom, bezpośrednio przed przekazaniem projektu detalu do realizacji, zweryfikować możliwość jego wykonania na posiadanych urządzeniach z zastosowaniem posiadanych narzędzi.

Z wykorzystaniem oprogramowania, konstruktorzy mają również możliwość szybkiego wprowadzania poprawek projektowych w przypadku wykrycia przez program kolizji, lub gdy należy zmienić promienie gięcia itp.

 

Standardowo, z każdą naszą maszyną dostarczane jest oprogramowanie producenta sterownika zamówionego z urządzeniem.

 

Dla sterowników DELEM jest to program Profile-T, będący odwzorowaniem interfejsu sterownika maszyny.

W zależności od zastosowanego modelu sterownika DELEM, oprogramowanie offline pozwala na pracę z rysunkami 2D lub 3D.

 

Dla innych producentów sterowników (które na Wasze życzenie możemy użyć w prasach), oprogramowanie offline dostarczane jest wg poniższej listy:

  • Cybelec - > oprogramowanie VisiTouch (dla rysunków 2D lub 3D)
  • ESA -> oprogramowanie EsaBend (dla rysunków 2D lub 3D)

Wraz z naszymi maszynami możemy dostarczyć też oprogramowanie zewnętrzne CAD/CAM firmy Metalix - MBend

Program MBend opracowany przez firmę Metalix pozwala na przygotowywanie programów CNC dla prasy krawędziowej RICO z dowolnym sterownikiem. Zintegrowanie programu MBend z programami projektowymi pozwala na natychmiastowe wykonanie symulacji gięcia. Gotowe programy giecia mogą być przesyłane bezpośrednio do sterownika za pomocą sieci LAN lub prze pendrive. Program MBend można rozbudować o kilka innych modułów pozwalających na wygenerowanie rozwinięcia płaskiego detalu obrobionego w module MBend a następnie wykorzystanie tego rysunku do przygotowania programu na laser, wypalarkę, wykrawarkę, itp. z użyciem najnowocześniejszych i najdokładniejszych algorytmów nestingowych.

Wszystko to razem pozwala na maksymalne wykorzystanie blach i ograniczenie odpadów.

Inne moduły programu MBend pozwalają na zarzadzanie produkcją, zarzadzanie magazynem, itp.

Oprócz oprogramowania firmy Metalix, nasze maszyny współpracują również z software’ami innych firm, takich jak RADAN, SIGMA.